E-mailing

Podmínky pro používání služby SMTP Klerk pro hromadné rozesílání e-mailů

Platné od 1.9.2018

Uživatel:

 1. Souhlasí s níže uvedenými podmínkami, jejichž porušení povede k okamžitému zrušení účtu.
 2. Vyslovuje souhlas se Smlouva o poskytování webhostingových služeb a registraci doménových jmen.

Nakládání s údaji uživatele je upraveno Zásadami zpracování osobních údajů.

 

Všeobecné smluvní podmínky jsou u služby SMTP Klerk doplněny o podmínky použití:

 1. Uživatel je seznámen s tím, že se jedná o sdílenou službu a rozesílka e-mailů tak může být ovlivněna aktuálním vytížením serveru ostatními uživateli. Uživatel má možnost přiobjednat si vlastní (dedikovaný) rozsah IP adres, čímž může své e-maily upřednostnit. Příplatek za tuto službu se řídí ceníkem na: https://www.stable.cz/e-mailing/.
 2. Je zakázáno rozesílat přes server zprávy jako kopie (Cc:) nebo skryté kopie (Bcc:) ve větších počtech. Maximální počet e-malů, které je možno odeslat jako jakoukoli kopii e-mailu, je stanoven na 5ks. Pokud bude počet adresátů v kopiích vyšší než je limit, nebude odeslán vůbec žádný e-mail.
 3. Je přísně zakázáno rozesílat e-maily na kontakty, které byly nabyty v rozporu s GDPR nebo jinými platnými právními předpisy, nařízeními nebo s dobrými mravy.
 4. Uživatel má povinnost pravidelně kontrolovat úspěšnost rozesílání e-mailů a mazat ze své databáze kontaktní e-maily, na které není možno e-maily doručit.
 5. Rozesílání běžných e-mailových kampaní přes tzv. notifikační kampaně je přísně zakázáno. Notifikační kampaň slouží pouze pro rozesílání tzv. stavových e-mailů. Tedy například potvrzení objednávek, změny hesel apod.
 6. Objednatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. spam. Pokud tak učiní nebo vznikne podezření, že tak učinil, může to být důvodem okamžitého zastavení přístupu k jeho účtu a smazání všech podezřelých e-mailů vč. těch ještě neodeslaných. V případě, že tímto svým počínáním způsobí prokazatelnou škodu, vystavuje se riziku postihu.
 7. Pokud se vinou uživatele některá z IP adres poskytovatele dostane na černou listinu (tzv. blacklist), má poskytovatel právo účtovat objednateli pokutu za odstranění z blacklistu ve výši 1000,-Kč bez DPH v zákonem stanovené výši za každou takto postiženou IP adresu a práci administrátora s tímto spojenou.
 8. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné zpětně, vždy za předchozí měsíc.
 9. Objednatel se zavazuje uhradit poplatek za objem odeslaných e-mailů dle splatnosti na dokladu, který mu bude po použití služby doručen na kontaktní e-mail.
 10. Pro zrušení účtu zašle zákazník z autorizovaného e-mailu žádost na e-mailovou adresu poskytovatele info@stable.cz. Jako autorizovaný e-mail se bere e-mailový kontakt sloužící jako přihlašovací jméno nebo kontaktní e-mail nastavený v administraci služby.