Slovenský subjekt pro .sk domény

Od 1.9.2017 se mění kompletně pravidla a systém registrace a správy .SK domény – https://zmeny.sk-nic.sk/
Registrace .sk domény na slovenský subjekt

1) na stránce registru www.sk-nic.sk si přes žádost F1 zažádáte o status uživatele, kde vyplníte Vaše údaje, do oprávněných registrátorů vložíte naše ID GRAN-0063
2) po vygenerování žádosti budete mít k dispozici dokument. Pokud se registrujete jako fyzická osoba, potvrdíte jej svým úředně ověřeným podpisem, v případě firmy klasickým podpisem,   razítkem a výpisem z OR
3) dokumenty zašlete kurýrem, poštou či osobně na sk-nic (adresu máte úplně dole ve formuláři)
4) po ověření sk-nicem je na Váš email, který si vyplníte ve formuláři poslána notifikace o vytvoření kontaktu
5)zašlete nám dané ID od sk-nic do emailu a provedete objednávku služeb, kde ID uvedete ještě do poznámky.

Převod .sk domény od jiného registrátora – vlastník je slovenský subjekt

1) Pokud doména SK používá SKNIC ID kontakt vlastníka, není třeba změnit vlastníka domény na zástupný kontakt Stable.cz, ale mít povoleného registrátora s ID GRAN-0063.
2) Zahájíme klasickou změnu registrátora, pošleme Vám formulář na změnu registrátora domény, který má platnost 14 dní.
4) Držitel domény podepíše formulář a zašle do SK-NIC pozemní poštou.
5) Jakmile SK-NIC schválí změnu registrátora bude transfer domény automaticky dokončen do 24 hodin.

POZOR!
Transfer domény SK dříve jak 28 dní před expirací je zpoplatněn dle aktuálního ceníku a nezahrnuje prodloužení.
Transfer domény SK méně jak 28 dní před expirací je zpoplatněn dle aktuálního ceníku a zahrnuje prodloužení.

Změna majitele domény na slovenský subjekt

Toto lze provést pouze pro osoby ze Slovenska, či společnosti zaregistrované ve slovenském registru firem.

Pro změnu majitele je nutné zvolit tento postup:
1) na stránce registru www.sk-nic.sk si přes žádost F1 zažádáte o status uživatele, kde vyplníte Vaše údaje, do oprávněných registrátorů vložíte naše ID GRAN-0063
2) po vygenerování žádosti budete mít k dispozici dokument. Pokud se registrujete jako fyzická osoba, potvrdíte jej svým úředně ověřeným podpisem, v případě firmy klasickým podpisem,   razítkem a výpisem z OR
3) dokumenty zašlete kurýrem, poštou či osobně na sk-nic (adresu máte úplně dole ve formuláři)
4) po ověření sk-nicem je na Váš email, který si vyplníte ve formuláři poslána notifikace o vytvoření kontaktu
6) zašlete nám dané ID od sk-nic a my vygenerujeme formulář na změnu vlastníka SK domény
7) vygenerovaný formulář Vám zašleme, podepíšete klasickým podpisem a odešlete na sk-nic
8) My formulář také podepíšeme a zašleme do SK-NIC elektronicky.
9) sk-nic vykoná změnu majitele, o čemž Vás informuje a zároveň bude dokončena objednávka na změnu majitele.