Jak probíhá poptávka, nabídka a založení VPS?

Při poptávce na nový VPS nastává několik dílčí kroků před tím, než se samotné VPS založí. Jaké to jsou kroky? Vše je popsáno a rozděleno do několika etap níže.

1) Poptávka zákazníka na nové VPS

Při poptávce nového VPS serveru mohou nastat dva případy:

 1. Zákazník ví jakou bude potřebovat VPS konfiguraci

  V tomto případě zákazník vyplní a odešle poptávkový formulář na nové VPS. Náš konfigurátor stanoví cenu za zvolenou konfiguraci VPS. Po třech měsících provozu provedeme analýzu na žádost zákazníka a pokud by byl server předimenzovaný, tak jej můžeme konfiguračně upravit - snížit a tím se také sníží jeho cena. 

 2. Zákazník neví jakou bude potřebovat VPS konfiguraci

  V takovém případě nás stačí kontaktovat na info@stable.cz a my navrhneme konfiguraci VPS dle našich zkušeností (raději vyšší). Návrh počítá s tím, že po třech měsících provozu je možné provést analýzu na žádost zákazníka. Pokud by byl server předimenzovaný, tak jej můžeme konfiguračně upravit - snížit a tím se také sníží jeho cena. Případně můžete využít našeho konfigurátoru dostupného na našem webu.

Po upřesnění konfigurace zasíláme poptávajícímu e-mail s cenovou nabídkou. Ta obsahuje konfiguraci serveru, seznam obsažených služeb a případné ceny příplatků při navýšení parametrů serveru. Odsouhlasení nabídky poptávajícím se bere jako závazné. Souhlas e-mailem je v tomto případě plně dostačující. Je ale možné připravit zákazníkovi i smlouvu, pokud by ji potřeboval.
Po odsouhlasení nabídky e-mailem se vše řídí všeobecnými smluvními podmínkami dostupnými na našem webu. Filozofií naší společnosti je nebránit zákazníkům v odchodu, pokud by s námi byli nespokojeni.

Ihned poté mohou naši administrátoři začít s přípravou serveru. Pokud se nejedná o mimořádné případy, je server připraven během jednoho dne.

 2) Příprava serveru - nastavení

Budeme se dotazovat prostřednictvím e-mailu na nutné informace, které potřebujeme ke konfiguraci serveru. Softwarové vybavení si zákazník vybírá z dostupných technologií.

Dále budeme potřebovat tyto informace:

 • Název serveru - něco jednoslovného, nejlépe českého, co se stejně čte i píše
 • Druh webového serveru: Nginx/Apache (u Nginx nelze využít htaccess).
 • Verze MySQL - zvolit si verzi MySQL
 • Verze PHP - zvolit si verzi PHP
 • Technické kontakty (jméno, e-mail, telefon) - slouží po komunikaci s administrátory Stable.cz. Je možno zadat více kontaktů s různou prioritou. Všechny tyto kontakty pak budou autorizované k zadávání technických požadavků našim administrátorům.
 • Fakturační kontakt (jméno, e-mail, telefon) - slouží pro zasílání faktur a pro komunikaci s účetním oddělením Stable.cz
 • Administrační kontakt (jméno, příjmení, telefon) - má právo odsouhlasit HW změny serveru a měnit technický a fakturační kontakt
  Fakturační údaje - název společnosti, sídlo, IČ, DIČ

Jakmile nám prostřednictvím e-mailu sdělíte tyto údaje, začneme virtuální server připravovat. Platí zde stejně jako v prvním kroku to, že pokud si zákazník není některou z věcí jistý, doporučíme mu na základě našich kvalifikovaných zkušeností nejlepší možnou variantu.

3) Předání serveru - testování

Ve chvíli kdy je server připraven a nakonfigurován,  obdrží zákazník uvítací e-mail s přihlašovacími údaji a informacemi o jeho VPS. Poté je možné kontaktovat přímo administrátory a doladit případné další požadavky na server.

Po třech měsících má zákazník možnost žádat o analýzu zátěže serveru a je možné v případě předimenzování snížit parametry serveru, což bude mít za následek snížení ceny. V průběhu prvních tří měsíců je samozřejmostí aktivní služba CAF, která je ZDARMA.

Tagy článku:

Fakturace VPS