Jak nastavit kustomizaci?

Pro zákazníky VPS je dostupná sekce kustomizace. Jak jednotlivé věci které kustomizace nabízí nastavit?

 1. Přihlaste se do partnerského účtu na webadmin.stable.cz

 2. Přejděte do sekce - Osobní údaje -> Kustomizace

 3. Nastavte jednotlivé prvky dle potřeby:

 • URL serveru

  Zadejte název domény, na které budete chtít mít nastavenou kustomizovanou administraci. Pro správnou funkčnost je nutné mít nastavenou webadmin URL domény směřovanou přes CNAME na webadmin.stable.cz

 • Obsah patičky webu


  Je textový řetězec, který budeme vkládat na konec webadminu (webové stránky webadminu). Do tohoto políčka tedy napište pouze TEXT.

 • Připojit další CSS

  Vzhled webadminu máte možnost upravit dle svého. Stačí k tomu upravit kaskádové styly (vzorové CSS je ZDE). URL cestu k těmto stylům zadejte do tohoto políčka. Př: https://mojedomena.cz/moje-styly.css

 • Cesta k zásadám ochrany osobních údajů

  V objednávkovém formuláři máte možnost odkazovat uživatele na své vlastní dokumenty o zásadě k ochraně osobních údajů. URL cestu pro tento dokument vyplníte v tomto políčku. Př. https://mojedomena.cz/ochrana-osobnich-udaju.pdf

 • Cesta ke smluvním podmínkám

  V objednávkovém formuláři máte možnost odkazovat uživatele na své vlastní dokumenty o smluvních podmínkách. URL cestu pro tento dokument vyplníte v tomto políčku. Př. https://mojedomena.cz/smluvni_podminky.pdf

 • Cesta k css objednávky

  Vzhled objednávky máte možnost upravit dle svého. Stačí k tomu upravit kaskádové styly (vzorové CSS je ZDE). URL cestu k těmto stylům zadejte do tohoto políčka. Př: https://mojedomena.cz/objednavka.css

 • Mail from

  Zde vyplňte e-mailovou schránku, která bude složit pro komunikaci s vašimi uživateli. Když dorazí e-mail uživateli tak bude jako odesílatel uváděna právě tato e-mailová adresa. E-mailová schránka musí být funkční. Př. stredisko@mojedomena.cz
  Jde o tyto e-maily: nové objednávky, změny hesel, dosažení limitů hostingu, správa FTP

 • Mail Cc

  Zde vyplňte e-mailovou schránku, která bude sloužit jako záložní schránka pro zasílání kopií komunikace probíhající s vašimi uživateli. Když systém zašle e-mail tak jeho skrytou kopii zašle také na tuto schránku. E-mailová schránka musí být funkční. Př. stredisko@mojedomena.cz

 • Pata e-mailu

  Obsah e-mailové komunikace s uživateli je možné obohatit o svůj dodatečný text. Dodatečný text bude umístěn na konec e-mailu. Do tohoto pole tedy vyplníte požadovaný TEXT, který si přejete vkládat na konec obsahu zaslaných zpráv.

 • Zobrazovat zákazníkům sekci FAKTURACE

  Slouží k vypnutí/zapnutí zobrazení sekce Fakturace ve webadminu pro koncové uživatele.

 • Zobrazovat zákazníkům kontaktní formulář

  V levé části administrace je pod menu možné umístit odkaz na kontaktní formulář. Požadavek z tohoto formuláře přijde na kontaktní e-mail partnera (vás).

 • Zobrazovat zákazníkům sekci OBJEDNÁVKA

  Slouží k vypnutí/zapnutí zobrazení sekce Objednávka ve webadminu pro koncové uživatele.

 • Zobrazovat jméno partnera na úvodní stránce

  Na úvodní stránce je možné zobrazit vaše předvyplněné osobní údaje - název společnosti, nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Touto možností zobrazení zapnete/vypnete.

 • Vystavovat fakturu zvlášť za každého zákazníka

  Umožňuje nastavit způsob vytváření zálohových faktur pro náš systém tak, že doklady jsou tvořeny odděleně na každý podúčet vašeho partnerského účtu samostatně. Na každý takovýto koncový účet jsou pak zálohové faktury vystavovány zvlášť s vašimi fakturačními údaji. Pokud tuto funkci nebude mít aktivní, tak budou veškeré položky fakturovány na jednom zálohovém listu s vašimi fakturačními údaji.

 • Zobrazovat zákazníkům nastavení fakturačního kontaktu


  Slouží k vypnutí/zapnutí zobrazení sekce Fakturační kontakt ve webadminu pro koncové uživatele.

 • Informace o překročení prostoru pro e-maily

  Zde je na výběr ze tří možností:
  Nezasílat nikomu - upozornění systém nebude zasílat žádné.
  Zasílat zákazníkovi - systém pošle upozornění na kontaktní e-mail vašeho zákazníka.
  Zasílat partnerovi - systém pošle zprávu do vaší e-mailové schránky.

Tagy článku:

Administrace VPS