Zástupný kontakt pro .sk domény

Od 1.9.2017 se mění kompletně pravidla a systém registrace a správy .SK domény  a tato nápověda bude později upravena – https://zmeny.sk-nic.sk/
Registrace domén .sk je možná pouze na osoby a firmy trvale žijící na území Slovenské republiky a zároveň mají podepsanou rámcovou smlouvu s SK-NIC (formulář F1), v ostatních případech poskytujeme zákazníkům tzv. zástupný kontakt neboli lokální kontakt jehož ID je GRAN-0063.

Při zpracování objednávky, pokud není provedena na slovenský subjekt je automaticky registrována na na náš zástupný kontakt. Vlastníkem domény jste vy, ale v registru se zobrazuje náš kontakt.

Kde se se zástupný kontaktem můžete setkat a využít jej:

  • Nová registrace domény na zástupný kontakt
  • Převod domény k nám se změnou vlastníka na naš zástupný kontakt
  • Změna majitele domény na zástupný kontakt nového registrátora
  • Změna majitele domény na slovenský subjekt

Převod domény k nám se změnou vlastníka na náš zástupný kontakt

1) Pokud doména SK používá zástupný kontakt současného registrátora, je třeba změnit vlastníka domény na zástupný kontakt Stable.cz.
2) Vygenerujeme formulář na změnu vlastníka SK domény na kontakt GRAN-0063
3) Do pár minut zašleme formulář na Váš email, který má platnost 1 měsíc.
4) Formulář zašlete současnému držiteli domény (Současný registrátor), který formulář podepíše, úředně ověří a zašle do SK-NIC pozemní poštou nebo digitálně podepsaný.
5) My formulář také podepíšeme a zašleme do SK-NIC elektronicky.
6) Po změně vlastníka domény v registru, zahajime klasickou změnu registrátora.
7) Do 24 hodin bude transfer domény automaticky dokončen.

Změna majitele domény na zástupný kontakt nového registrátora

1) Vygenerujete formulář na změnu vlastníka SK domény na kontakt který Vám dodal zástupný registrátor.
2) Vygenerovaný formulář odešlete novému zástupnému vlastníkovi.
3) My po kontrole formulář podepisujeme elektronicky a zasíláme do SK-NIC.
4) SK-NIC vykoná změnu majitele, o čemž Vás informuje, a zároveň bude dokončena objednávka na změnu majitele. Poté si nový kontakt zajistí změnu registrátora, naše společnost již do této změny nijak nezasahuje.

Více informací o slovenském subjektu zde.