DNS – základní informace a nastavení DNS

Pro funkčnost Vašich webových stránek je důležité mít správně nasměrované DNS záznamy u Vaší domény na dané servery, kde budou stránky uloženy. Případně také na server, kde budete mít mailové služby.

Nejčastěji používané dns záznamy jsou:

 • A záznam – slouží k přesměrování www stránek na jiný hosting, formát IPv4 adresa serveru
 • CNAME – slouží k přesměrování www stránek na jiný hosting.
 • MX záznamy – slouží pro nasměrování emailů naše mx záznamy: mx.stable.cz a mx.stable.sk
 • NS záznamy – pokud máte naše ns můžete u nás upravovat i zbytek dns záznamů,naše ns: ns.stable.cz a ns.stable.sk
 • SOA záznamy - je zahajující záznam zónového souboru. Obsahuje jméno primárního serveru, adresu elektronické pošty jejího správce (zavináč je v ní ale nahrazen tečkou) a další údaje (Serial, Refresh, Retry, Expire, TTL).
 • TXT záznam - slouží k přidání textového řetězce k doméně - např. SPF, DKIM či ověřovací záznamy pro vystavení SSL apod.
 • AAAA záznam - IPv6 záznam.
 • PTR záznam (reverzní záznam)
 • ALIAS záznam - je podobný jako CNAME, používá se ale v případě, že chcete používat na doméně další DNS záznamy (CNAME pro hlavní doménu by toto neumožnil).

Každý záznam obsahuje následující položky:

 • název domény
 • TTL záznamu (Time To Live) – délka platnosti záznamu v cache (sekundy), čím menší ttl, tím rychlejší změna při změně dns
 • třída – rodina protokolů, k níž se záznam vztahuje, IN znamená Internet; jiné typy existují, ale nepoužívají se
 • typ záznamu (A, MX, SOA, NS, CNAME, …)
 • hodnota (obsah)

Pokud u nás chcete změnit DNS záznamy, je nutné mít nastaveny právě naše nameservery, aby přesměrování fungovalo (ns.stable.cz a ns.stable.sk), případně můžete u CZ domén použít NSSet STABLECZ . Změnu jednotlivých DNS záznamů provedete skrze administraci.
Chcete-li změnit přímo name servery na jiné, je nutné nás požádat na info@stable.cz. My o změnu zažádáme a Vy ji potvrdíte na emailu uvedeném v centrálním registru (u některých TLD není potvrzení vyžadováno). Změna name serverů se zapíše ihned, ale změna se projeví do 24 hodin od potvrzení.

Pro snadné zjištění nastavených DNS záznamů u Vaší domény doporučujeme stránku:

www.dnska.cz, která Vám po zadání domény ukáže aktuální DNS bez jakékoliv cache.

Tagy článku:

DNS