Přehled objednaných služeb webhostingu – administrace

V administraci naleznete informace o tom, jakou variantu hostingu máte momentálně předplacenou, jaké fakturační období máte nastavené a kdy se vytvoří další zálohový doklad.

Další výzva nemusí znamenat, že máte služby do daného data zaplaceny. Je to datum, kdy se další doklad vytvoří. Je možné, že máte vytvořen neuhrazený doklad.

Proto doporučujeme kontrolu, zda vám na email nedorazil doklad. Vytvořené doklady naleznete pod záložkou objednávky.

Tagy článku:

Fakturace Platby