Změna osobních údajů a hesla – administrace

Údaje u nás v administraci, slouží ke kontaktování zákazníka z naší strany (zasílání přístupů do administrace, do emailu atp., k autorizaci a k zasílání faktur pokud nemáte nastaven extra fakturační kontakt).

Změna osobních údajů – webhosting Stable.cz

 Změna se projeví pouze u nás v administraci, nikoliv v centrálním registru u domény. Pro změnu údajů u domény v centrálním registru je nutné zažádat na info@stable.cz, a je potřeba úředně ověřený podpis vlastníka domény, na dokumentu, který Vám necháme vygenerovat.

Změna hesla do administrace – webhosting Stable.cz

Pro bezpečné heslo doporučujeme použít generátor náhodných hesel.

Tato změna upraví heslo jak pro přístup do webadminu, tak na hlavní FTP účet a k hlavnímu uživateli do DB. Je tak tedy potřeba následně upravit přístup k DB v aplikacích, které k DB přistupují přes hlavního uživatele. Doporučujeme v aplikacích nepoužívat hlavního uživatele pro přístup do DB, ale vytvořit si dalšího uživatele a toho pak pro aplikace použít.

Tagy článku:

Administrace Změny Domeny Hesla