Přehledy účtu - administrace

V této sekci naleznete souhrnné přehledy pro všechny domény napříč vaším účtem. V přehledech se objeví i domény spojené s vašimi podúčty, pokud je používáte. U některých přehledů si můžete zvolit, zda chcete zobrazit všechny domény nebo pouze ty, které se k danému limitu přibližují nebo jej překračují.

Kvóta je maximální prostor povolený pro danou doménu. Je dána volbou hostingového programu nebo přikoupením prostoru (za příplatek). Pokud se jí přiblížíte, budete informováni e-mailem.

U zákazníků s virtuálními servery má pouze informativní charakter. Po jejím překročení nedojde k omezení služeb. Zákazník je pouze informován e-mailem. Adresátem tohoto e-mailu může být i konečný zákazník. Defaultně je však nastaven e-mail partnera (nadřazeného účtu). Jednotlivé kvóty se mění společně se změnou hostingového programu. Pokud byste potřebovali limity nastavit individuálně, je potřeba kontaktovat podporu.

 

Velikost e-mailů (e-mailové přehledy):

Zobrazí aktuální obsazenost na serveru v poměru k nastavené kvótě u e-mailových služeb. Domény u kterých je obsazenost překročená, nebo se blíží kvótě jsou barevně odlišené.

Velikost FTP (FTP přehledy):

Zobrazí aktuální obsazenost (využití) na serveru vůči nastavené kvótě u webového prostoru (FTP). Domény u kterých je obsazenost překročená, nebo se blíží kvótě jsou barevně odlišené.

Přehled objednávek

Zobrazí přehled všech objednávek s datem provedení objednávky pro snadný přehled objednávaných služeb.