API

Application Programming Interface - API je rozhraním pro programování aplikací. Funkce API jsou programové celky, které programátor používá místo toho, aby je sám naprogramoval. API je abstrakce, která definuje a popisuje rozhraní pro interakci s řadou funkcí, používaných součástí softwarového systému. Software, který poskytuje funkce popsané API říká, že je implementován v API. 

Jak API funguje

Externí stránka nebo aplikace, se kterou se chcete propojit, poskytuje kompletní seznam funkcí a popis dat, s nimiž lze pracovat. Popis je součástí dokumentace poskytovatele API. Na vás je, určit si, co všechno chcete z externí aplikace získávat nebo naopak, co budete do aplikace posílat. 

API metody na Klerku:

  • GET
  • POST
  • PUT
  • PATCH
  • DELETE

K API se přihásíte pomocí vašeho přihlašovaciho jména a hesla metodou HTTP autorizace, nebo pomocí GET parametru auth=KEY, kde KEY je jeden z vygenerovaných klíčů v nastavení uživatele. V tomto testeru jste již přihlášeni pod aktuálním účtem.

Tagy článku:

API