Odeslání e-mailu pomocí webového rozhraní

Postupujte následovně:

  1. V sekci Kontakty si vytvořte alespoň jednu skupinu kontaktů.
    Kontakty si můžete naimportovat, nebo vytvořte nové kontakty a zvolte skupiny, do kterých patří - nezapomeňte "Uložit nastavení skupin".

  2. Nastavte DKIM a SPF pro lepší doručitelnost (seznam a gmail odmítají e-maily bez DKIM)

  3. Přejděte do sekce Kampaně a po kliknutí na "Vytvořit novou kampaň" zadejte název kampaně.

  4. V kampani přejděte na záložku Editor a vyplňte jméno odesílatele, nadefinujte obsah e-mailu a uložte. Můžete vybrat soubor a nahrát přílohu.

  5. Následně si můžete poslat testovací e-mail, abyste viděli, v jaké podobě obdrží e-mail vaši příjemci. Odeslání testovacího emailu naleznete pod editorem a nebo v sekci Odeslání.

  6. Pokud je vše OK, zvolte jednu nebo více skupin v sekci Odeslání, můžete si zvolit datum a čas, kdy chcete kampaň rozeslat a stiskněte tlačítko "Odeslat kampaň".

 

Tagy článku:

E-mail Klerk