Nastavení SMTP serveru pro e-mailový software

Jaké údaje mám nastavit?

  1. Pro spojení s Klerkem nastavte SMTP takto:
    host: smtpx.stable.cz
    port: 25, 587 (STARTTLS / SSL) (port 25 může být blokován, doporučujeme nastavovat porty v tomto pořadí).
    Auth: je potřeba zadat vaše přihlašovací jméno (email) a zaslané/zvolené heslo, které používáte např. pro přihlášení do webové administrace.

  2. Pokud při odesílání použijete v e-mailu hlavičku X-CampaignId, kterou máte zobrazenu u jednotlivých kampaní, e-mail se automaticky zařadí k této kampani a můžete tak sledovat statistiky. Pokud tak neučiníte, budou se všechny odeslané kampaně a e-maily kumulovat v kampani s názvem Ostatní.

    Toto je příklad, jak může vypadat identifikátor kampaně. Naleznete jej v sekci -> Přehled u jednotlivé kampaně.

Tagy článku:

Klerk