Jsem zde poprvé - práce s Klerkem

Jaké jsou první kroky?

Vyplňte si kontaktní údaje

Služba Klerk je zdarma v takzvaném testovacím režimu po dobu 14-dní či do odeslání 10 000 e-mailů. Po tomto období bude přístup k vašemu účtu zablokován a zadání kontaktních údajů bude mnohem složitější. Pokud si tedy chcete ušetřit práci, vyplňte si kontaktní a fakturační údaje už nyní. Přepnutí na plnou verzi = aktivní režim pak bude hotové za pár vteřin.

Vyplnění kontaktních údajů pro přechod z testovacího režimu na režim aktivní.

Nastavte si DKIM, SPF a DMARC

Každá odeslaná e-mailová kampaň by měla přijít do schránek adresáta v pořádku do doručené pošty. Jak by se asi tvářil zákazník na e-mail, který by mu chodil do složky SPAM. Proto aby tato situace nenastala je zapotřebí mít správně nastavené DNS údaje u své domény a to konkrétně DKIM a také SPF záznam. Dalším údajem je DMARC, který navazuje na technologie SPF a DKIM.
Jak nastavit DKIM se dozvíte v tomto článku.
Jak nastavit SPF se dozvíte v tomto článku.
Jak nastavit DMARC se dozvíte v tomto článku.

 

a) Budete využívat naše webové rozhraní https://klerk.stable.cz/ 

 

I) Založte si kampaň

Pro rozesílání hromadné pošty bude zapotřebí si vytvořit kampaň. V kampani si nadefinujete mimo jiné vzhled a obsah e-mailu (newsletteru).
Jak založit kampaň na klerk.stable.cz?


II) Vložte si do Klerka kontakty (import)

Do systému Klerk je potřeba zadat okruh zákazníků (kontaktní e-maily na ně), kterým budete chtít e-maily odesílat.
Jak na import kontaktů do Klerka se dozvíte v tomto článku.


III) Úpravte si nastavení modulů

Klerk má několik možných nastavení a funkcí, které nemusí být nutně zapnuté a zobrazené (nekteré funkce jednoduše nebudete využívat). Pro přehlednost rozhraní je proto dobré si nastavit zobrazené moduly.
Co jsou to moduly a jak je nastavit?

 

b) Chcete využívat Klerk pouze jako SMTP

Pro spojení s Klerkem nastavte SMTP takto:

host: smtpx.stable.cz
port: 25, 465 (SSL), 587 (STRATTLS / SSL) (port 25 může být blokován, doporučujeme nastavovat porty v tomto pořadí).
Auth: je potřeba zadat vaše přihlašovací jméno (email) a zaslané/zvolené heslo, které používáte např. pro přihlášení do webové administrace.

Tagy článku:

Administrace Klerk