Statistiky rozesílače

Po přihlášení do služby klerk.stable.cz budete moci dohledat statistiky svých odeslaných e-mailů v sekci -> Statistiky

Takto vypadá sekce statistiky:

statistiky klerk stable

Z této statistiky můžete vyčíst počty odeslaných, chybných a celkových e-mailů. Do účtování se počítají e-maily v kolonce Celkem. Ty zahrnují i chybové e-maily. Doporučujeme mazat chybné e-mailové kontakty, na které nelze e-maily doručit, z databáze. Jinak nám totiž úplně zbytečně platíte za e-maily, které ani doručit nelze (neexistuje e-mailová adresa, příjemce označil váš e-mail jako SPAM atd.).  

Pokud Vás zajímají statistiky jednotlivé kampaně, jsou k nalezení v sekci -> Kampaně -> kliknete na vybranou kampaň -> vyberte sekci Přehled

Jsou zde například hodnoty:

  • Odesláno (počet odeslaných zpráv)
  • Chyba (počet zpráv které skončili chybou)
  • Míra otevření
  • Míra odhlášení
  • Fronta

Takto vypadá statistika kampaně:

klerk prehled kampan statistiky

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Statistiky kampaně se aktualizují 1-2x za hodinu.

Tagy článku:

Klerk