Co je to SMTP, IMAP a POP3

Průměrné hodnocení článku: 90%

Rozumíme tomu, že né každý uživatel našich služeb musí být nutně sběhlý v IT výrazech. Proto pokud se u nás snažíte nastavit e-mailové služby, můžete se setkat s výrazy, kterým možná zcela nerozumíte, jako například SMTP, IMAP nebo POP3.

E-mailovou komunikaci můžeme rozdělit na dvě části.

1. E-maily odesíláme - posíláme. Tím pádem využíváme právě protokol SMTP a naše zprávy se z počítače odešlou na server odchozí pošty, ze kterého se poté skze internet dostanou do e-mailové schránky příjemce.

2. E-maily si chceme přečíst - doručení. Jakmile jsou e-maily uložené na e-mailovém serveru, tak si je můžeme jako příjemce přečíst. Náš počítač se tedy bude chtít dotázat serverů příchozí pošty na to, zda nemá náhodou ve schránce nějaké zprávy. Pro napojení na servery příchozí pošty - přečtení e-mailů se využívají právě protokoly IMAP nebo POP3.

 

SMTP

Je zkratkou anglického slova Simple Mail Transfer Protocol. Jedná se o protokol, který zajišťuje rozesílání e-mailových zpráv. Pod pojmem protokol si můžeme představit řekněme sadu nařízení a pravidel, kterými se na internetu řídí data a komunikace. Protože tento protokol řídí komunikaci při rozesílání emailů, tyto zprávy chodí skrze internet a odesílají se právě z poštovních serverů. Každý takovýto poštovní server se nějak jmenuje a proto je nutné nastavit název serveru (SMTP) pro odchozí poštu ve vašich e-mailových klientech.

 

IMAP

Je zkratkou anglického slova Internet Message Access Protocol. Jedná se o protokol, který zajišťuje připojení na e-mailové servery příchozí pošty. Když si chci přečíst své zprávy, zadám do svého e-mailového klienta (Thunderbird, Outlook apod..) název serveru příchozí pošty a právě přes IMAP se na tento server (svojí e-mailovou schránku) napojím a budu si moci své zprávy přečíst. IMAP tedy zajišťuje vzdálený přístup na server příchozí pošty a umožňuje vám práci se zprávami, které máte ve své e-mailové schránce.

Naše doporučení: Pokud budete přistupovat ke své doručené poště z více zařízení (PC, notebook, smartphone) pak je tento protokol vhodný. Pokud máte navíc omezený datový tarif na svém smartphonu, bude pro vás lepší využívat IMAP narozdíl od POP3.

POP3

Je zkratkou anglického slova Post Office Protocol 3. Jedná se o protokol, který zajišťuje připojení na e-mailové servery příchozí pošty a po připojení na tento server poštu stáhne do vašeho počítače. Na rozdíl od IMAP jsou tedy zprávy staženy do e-mailového klienta (Thunderbird, Outlook apod..). Tento protokol má zásadní nevýhodu v tom, že se stáhne celý obsah e-mailové schránky a to včetně nevyžádané pošty nebo spamu. Je proto lepší (efektivnější) pracovat s e-maily pomocí vzdáleného přístupu protokolem IMAP.

Naše doporučení: Jestliže budete číst a pracovat s poštou pouze na jednom zařízení, může být lepším protokolem pro přístup k doručené poště POP3. E-mailové zprávy budete mít po stažení také dostupné offline a z toho plyne, že se tento protokol může hodit v případě, kdy nebute mít zařízení připojené k internetu.